Co nowego na Podhalu ?

 
23.09.2018 / 23:27

Wiatr przybiera na sile

W Zakopanem i okolicy wieje coraz mocniej. Są już pierwsze interwencje strażaków.

Na drodze na Morskie Oko, przed rondem na Łysą Polanę, zwalone drzewo zablokowało całkowicie przejazd. Kolejna taka sytuacja miała miejsce na Chłabówce.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podaje, że w nocy na południu Małopolski spodziewany jest bardzo silny wiatr. Należy zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr i unikać podróży samochodem.

pk/r/

23.09.2018 / 22:50

W poniedziałek MPEC rozpoczyna sezon grzewczy

NOWY TARG. Ciepło w domach korzystających z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pojawi się już 24 września. W tym sezonie grzewczym skorzystają z ciepła miejskiego oraz z ciepłej wody użytkowej również użytkownicy, którzy podpięci zostali do sieci zaledwie dwa tygodnie temu.

Wymieniono prawie kilometr sieci wzdłuż ulicy Podhalańskiej, a aktualnie trwa podłączanie pierwszych klientów indywidualnych na ul. Szaflarskiej oraz na Na Równi.

Nowotarski MPEC, zlokalizowany w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast Małopolski, otrzymał bezzwrotne dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości ponad 10 mln zł. Otrzymane fundusze powiększył o kolejne 7 mln zł z budżetu spółki, co dało łączną kwotę 17 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci w Nowym Targu do końca 2022 roku. Równolegle spółka ma realne plany pozyskiwania ciepła z głębi ziemi oraz wykorzystywania energii cieplnej, będącej odpadem w produkcji prądu.

Wraz z przyjęciem dofinansowania, MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. zobowiązał się do wykonania 11,7 km sieci ciepłowniczych preizolowanych (w tym ponad 5,7 km nowych oraz ponad 6,0 km zmodernizowanych). Podczas modernizacji zostaną wymienione kanałowe sieci ciepłownicze, w większości ponad 40-letnie na nowe, które zmniejszą straty ciepła.

W mieście pierwsze odcinki sieci powstawały w latach 70. i 80., ich rozbudowa szła w parze z silnym rozkwitem osiedli mieszkaniowych. Absolutnym przełomem są najbliższe 5-letnie plany, które zakładają podłączenie do sieci jednorodzinnych budynków z centrum miasta. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii Nowego Targu ciepło systemowe dotrze do odbiorców indywidualnych. Ten krok wyróżnia MPEC Nowy Targ również na tle innych MPEC-ów, ponieważ inne spółki niechętnie przyłączają drobnych odbiorców, z powodu małej opłacalności inwestycji. Kolejnym wyróżnikiem jest wzbogacenie oferty o ciepłą wodę użytkową, która dostępna będzie dla użytkowników przez cały rok. Tylko część spółek miejskich w skali kraju decyduje się na takie działanie z obawy o poniesienie kosztów.

MPEC planuje wykorzystywać lokalne zasoby naturalne do produkcji ciepła. Za 5 lat magistralą ciepłowniczą będzie transportowana ciepła woda z Bańskiej Niżnej do Nowego Targu, która ogrzana zostanie w źródle geotermalnym. Ceny za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową będą zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki niezależnie od Geotermii.

Wraz z członkami Klastra Energii „Zielona Generacja - Nowy Targ”, który powstał w 2017 r., spółka chce osiągnąć jak największą samowystarczalność energetyczną miasta, poprzez kogenerację opartą o paliwo biogazowe z oczyszczalni ścieków oraz gaz ziemny. Nowotarski klaster, jako jedyny z 33 zgłoszonych do Ministerstwa Energii, otrzymał certyfikat, co w przyszłości umożliwi otrzymywanie dotacji na rozwój inicjatywy. Koordynatorem projektu został nowotarski MPEC. Plan klastra przewiduje zbudowanie wirtualnej elektrowni tzn., że w dużych obiektach członków, czyli w Szpitalu, MPEC-u i MZWIK-u planowana jest zabudowa agregatów kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Jedną z lokalizacji będzie źródło ciepła – kotłownia należąca do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o., w którym planowane jest wykorzystanie ciepła odpadowego z produkcji prądu, jako uzupełnienie źródła geotermalnego. Takie działanie pozwoli na większą elastyczność systemu ciepłowniczego w dostawach ciepła do odbiorców. Przyjazny środowisku MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. od lat dba o wykorzystywanie najnowocześniejszej technologii do produkcji ciepła. Energię cieplną otrzymuje w wyniku spalania węgla w ciepłowni w temperaturze około 1200 stopni Celsjusza. Korzysta jednak z węgla niskozasiarczonego (o zawartości siarki poniżej 0,6 %), który sprawia, że do powietrza wydostają się neutralne dla zdrowia ilości dwutlenku siarki. Dlatego spółka nie musi wykorzystywać instalacji do odsiarczania spalin, która jest droga i w efekcie podniosłaby koszt wytwarzania energii cieplnej. W 2016 roku zainstalowała filtry na kominach ciepłowni, które spowodowały redukcję emisji trujących substancji do atmosfery z 400 miligramów m3 pyłów do 20 miligramów. MPEC podlega również kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz niezależnego, akredytowanego laboratorium, które bada zawartość spalin powstających w wyniku spalania węgla.

Po 2022 roku, czyli po realizacji obecnego planu, MPEC będzie starał się o redukcję kosztów wytwarzania ciepła przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnej ceny w porównaniu z innymi mediami. Nieodzownym stanie się rozwój sieci ciepłowniczej w nowych kierunkach, jak również za tym idąca rozbudowa źródła ciepła.

Rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej realizowanej przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. wspiera kampania edukacyjna pod nazwą „Uwaga! Zły piec”, która ma na celu przybliżyć problem smogu mieszkańcom Nowego Targu oraz zaprezentować alternatywne, ekologiczne źródła ciepła.

mat. prasowy, opr. s/

23.09.2018 / 20:12

Kierowca wjechał w betonowe ogrodzenie domu

W Podsarniu samochód osobowy uderzył w betonowy słup ogrodzeniowy.

Poszkodowana została jedna osoba, którą karetką zabrano do szpitala. Nie wiadomo jak poważne są jej obrażenia.

s/ zdj. otrzymaliśmy od naszego Czytelnika - dziękujemy.

23.09.2018 / 19:52

Tarnowianim chce rządzić Stolicą Tatr. "Chciałbym oddać Zakopane mieszkańcom i umożliwić im prawo zabierania głosu" (zdjęcia)

ZAKOPANE. Podczas zorganizowanego w Hotelu Stamary spotkania wyborczego - zaprezentowany został kandydat na burmistrza Zakopanego Łukasz Karaś. Reprezentuje on Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska w Małopolsce.

Proszę powiedzieć coś o sobie.

- Mam 32 lata. Pochodzę ze wschodniej małopolski z Tarnowa. Jestem doktorem nauk prawnych, adwokatem prowadzącym własna kancelarię adwokacką. Jestem też nauczycielem akademickim z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Oczywiście też zajmuje się różnego rodzaju szkoleniami na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, działam w radzie osiedla już kilka kadencji, także to doświadczenie samorządowe mam. Bardzo często też pracowałem dla różnych jednostek samorządu terytorialnego. I uważam że i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie pozwolą mi na podjęcie się tego zadania.

W jakiś sposób dotychczas był Pan związany z Zakopanem?

- Tak, jestem rodzinnie związany z Zakopanem, od wielu lat mieszka tutaj moja rodzina i z tego też powodu wiązałbym swoją przyszłość z Zakopanem, po prostu chciałbym tutaj zamieszkać.

Jakie byłyby Pańskie pierwsze działania, jako potencjalnego burmistrza?

- Chciałbym tutaj zweryfikować w jakim stanie będzie znajdowało się miasto, myślę o audycie. Natomiast jeżeli chodzi o takie pierwsze kroki, to na pewno jestem za wdrożeniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która w ogóle nie została tutaj wdrożona, z racji tego że od dłuższego czasu się tym zajmuje, jakby coś co najbardziej zwróciło moją uwagę gdy zapoznawałem się ze stanem miasta. Ponadto chciałbym też, tak jak wspominałem rozwijać formy partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem. Jestem tutaj zainteresowany wdrażaniem tych form demokracji bezpośredniej. W szczególności też chciałbym też zwrócić uwagę na to, żeby rozszerzyć zakres konsultacji społecznych, tak by to mieszkańcy mogli decydować o najważniejszych kwestiach związanych z miastem, czy to poprzez spotkania z odpowiednimi urzędnikami, którzy będą zbierali te informacje, czy to poprzez portal internetowy - gdzie mieszkaniec po zweryfikowaniu jego danych - że jest mieszkańcem, będzie mógł wyrażać swój głos albo też w wersji papierowej. Chciałbym jak najbardziej też oddać Zakopane mieszkańcom i umożliwić im prawo zabierania głosu. Myślę bardzo poważnie o jednostkach pomocniczych gminy, czyli radach osiedli, z racji tego że sam jakby już trzy kadencje jestem związany z taką radą osiedla. Uważam, że rady osiedla jako jednostki pomocnicze gminy i dodatkowo budżet obywatelski, który również planuje rozwijać, jest w stanie wykazać jakie są potrzeby, ale też i problemy mieszkańców. Chciałbym bardzo też przybliżyć Zakopane a w szczególności Urząd - mieszkańcom, żeby to urzędnicy łącznie ze mną - jeżeli udałoby mi się zostać burmistrzem - żebyśmy mogli służyć mieszkańcom tak, by to miasto się rozwijało jak najlepiej.

pk/ zdj. Piotr Korczak

23.09.2018 / 18:40

Pomnik partyzantów - oblany czerwoną farbą

Stojący w Zakopanem od 2006 roku pomnik podkomendnych Józefa Kurasia Ognia został zdewastowany. W nocy ktoś oblał go czerwoną farbą.

To pierwszy taki incydent wobec miejsca pamięci podhalańskich partyzantów. Sprawcy nie są znani.Badaniem okoliczności incydentu zajęła się zakopiańska Policja.

pk/ zdj. Piotr Korczak

23.09.2018 / 18:23

Czwarty kandydat na burmistrza Zakopanego

Dziś zaprezentowany został kolejny, czwarty już pretendent na stanowisko burmistrza Zakopanego - Łukasz Karaś.

To kandydat z ramienia Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska w Małopolsce.

Na spotkaniu obecni są m in. Róża Thun posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz marszałek Małopolski Jacek Krupa.Spotkanie trwa, po jego zakończeniu - przekażemy więcej informacji na temat kandydata.

opr.s/

23.09.2018 / 18:01

Pożar w garbarni

CZARNY DUNAJEC. Minionej nocy w zakładzie garbarskim wybuchł pożar. Ogień pojawi się w kotłowni. Trwa szacowanie strat.

Akcję utrudniało duże zadymienie. Jak informują strażacy - w budynku znajdowało się kilkanaście osób - które zostały ewakuowane.


W opanowaniu zagrożenia brali udział strażacy z JRG Nowy Targ oraz OSP z Czarnego Dunajca, Starego Bystrego, Podczerwonego, Koniówki i Piekielnika.

s/zdj. OSP Czarny Dunajec

23.09.2018 / 15:20

Z projektów finansowanych z UE skorzystało w Mieście prawie tysiąc osób

NOWY TARG. Podczas spotkania burmistrza Grzegorza Watychy z wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edytą Klimowską–Bobula rozmawiano m. in. na temat rozwoju zawodowego mieszkańców i wsparcia dla przedsiębiorców, oferowanego w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych.

- Skuteczne wykorzystywanie funduszy unijnych jest możliwe między innymi dzięki zaangażowaniu samorządów lokalnych, reprezentowanych przez ludzi, którzy nie boją się podejmować wyzwań. Ich aktywność w połączeniu ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego zaowocowały tym, że w Małopolsce w ciągu ostatnich 4 lat o połowę spadła liczba osób bezrobotnych, gospodarka stała się silniejsza i zapanował dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – komentuje dyrektor Edyta Klimowska–Bobula. I dodaje: - Cieszy fakt, jak wielu osobom udało się pomóc znaleźć pracę, przekwalifikować lub założyć własną firmę dzięki projektom unijnym.

W Małopolsce realizowanych jest obecnie kilkadziesiąt projektów, z których mogą korzystać osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć lub zmienić zatrudnienie czy wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, spowodowanej np. urodzeniem dziecka lub pobytem za granicą. Są wśród nich projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, które stanowią odpowiedź na potrzeby regionu m.in. w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości („Firma +1”) i potencjału kadr dla gospodarki („Kierunek Kariera”), rozwoju kapitału społecznego („Gwarancja 40+”), ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator”) czy przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu („Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”).

W Nowym Targu z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystało 967 osób, w tym 74 podmioty otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie skorzystało 55 osób. 4 osoby znalazły pracę dzięki projektowi “Konserwator“, a 9 - dzięki udziałowi w projekcie “Firma +1”, w którym aż 16 podmiotów gospodarczych zatrudniło dodatkową osobę. W projekcie “Kierunek Kariera” uczestniczą 42 osoby, chcące podnieść swoje kwalifikacje.

Projekty finansowane z funduszy unijnych dają możliwości zmiany sytuacji zawodowej, czy rozwój własnych umiejętności. Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego, pieniądze na własną firmę lub zatrudnienie pracownika – to tylko niektóre formy wsparcia, oferowane w projektach.

Najbliższy dyżur doradców w powiecie nowotarskim zaplanowany jest na 27 września w godz. 11.00 - 16.00 w Urzędzie Miasta w Rabce-Zdroju (ul. Parkowa 2).

źródło: UM Nowy Targ

23.09.2018 / 13:10

Szymon Fatla i Mariusz Wcisło - jedni z najmłodszych kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu Nowotarskiego

NOWY TARG. Trzon stowarzyszenia Wolnościowe Podhale postanowił zawalczyć o mandaty radnych. Jeden - miejskiego, drugi - powiatowego. Średnia wieku kandydatów w tych wyborach to 49/50 lat. Szymon Fatla ma 25, a Mariusz Wcisło 26 lat.

To taktyczny manewr? Takie oskrzydlenie samorządu na dwóch szczeblach?

Szymon Fatla:- Może to tak wyglądać, ale to raczej naturalna konsekwencja kilku okoliczności. Głównie naszych zainteresowań. Mnie zawsze bardziej ciągnęło do tych miejskich, a Mariusza szerzej do tematów regionalnych.

Skoro Mariusz Wcisło nie protestuje, to - jakimi to "szerokimi regionalnymi tematami" chcesz się zająć? Jakie sprawy będące w zakresie kompetencji Rady Miasta - Ciebie zainteresowały. Nad czym chcesz pracować?

Mariusz Wcisło: - Co do motywacji warto byłoby podkreślić nasze doświadczenie zawodowe plus wykształcenie. Szymon jest inżynierem PK z kilkuletnią praktyką zawodową, co będzie naturalnym atutem w kontekście realizacji zadań infrastrukturalnych na terenie miasta. Ja z kolei pracuję w dziale prawno-podatkowym, w zespole merytorycznie odpowiedzialnym za wsparcie inwestorów z wykorzystaniem szerokiej gamy dostępnej pomocy publicznej w Polsce - zwolnienie z CIT w SSE, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dotacje, analizy lokalizacyjne pod kątem inwestycji, współpraca przy tworzeniu studiów sektorowych. Uważam, że nabyte kompetencje i doświadczenie będą mogły zostać wykorzystane w praktyce w działaniach powiatu z obszaru chociażby rozwoju przedsiębiorczości. Zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian dotyczących chociażby nowej ustawy strefowej, czy z punktu widzenia nowej perspektywy unijnej.

Szymon Fatla: Zgadza się. Mariusz ma rację. Pracuję zawodowo, zbieram doświadczenia. Moje wykształcenie jest związane z szeroko pojętym transportem. W Radzie Miasta chciałbym korzystać z doświadczeń zawodowych, jak i zebranych przez 4 lata pracy w Stowarzyszeniu Wolnościowe Podhale.
Co chciałbym robić? Trochę tych tematów jest. Postaram się to skonkretyzować.
Przede wszystkim chciałbym powalczyć i zebrać w Radzie Miasta poparcie dla zwiększenia udziału obywateli w rządzeniu Miastem. To temat, który jest zaniedbany od kilkunastu już lat, a sprawia, że udział mieszkańców w decydowaniu sprowadza się do skreślenia nazwisk kandydatów na karcie do głosowania – raz na 4 lata. Moje pomysły to:
- zmiana w Statucie Miasta, by uchwałę obywatelską można było zgłosić z mniejszą liczbą podpisów, obecne 500 sygnatur mieszkańców zamieniłbym na 150.
- wprowadzenie innowacji na skalę kraju, czyli konsultacji obywatelskich w formie powszechnego głosowania, dotyczących najważniejszych miejskich spraw i inwestycji. Takie głosowania mogłyby się odbywać regularnie co rok lub dwa, a na kartach znalazłoby się od kilku do kilkunastu pytań.
- poprawienie obecnej formuły Budżetu Obywatelskiego – być może należałoby rozdzielić projekty od instytucji pozarządowych, szkół itd. od projektów zgłaszanych przez osoby prywatne.

Z racji swojego wykształcenia chciałbym także się udzielić i wspomóc proces modernizacji i poprawy funkcjonowania MZK. Jako radny mógłbym być wsparciem dla władz Miasta i dyrektora MZK w tym zakresie. Włączyć w te działania trzeba także mieszkańców i wszystkie grupy działające na rzecz sprawnego transportu publicznego.

Będę postulował całkowite zniesienie opłaty targowej. Do tej propozycji chciałbym również przekonać jak najszersze grono radnych ze wszystkich ugrupowań. Nowy Targ musi dać jasny sygnał, że chce handlu i chce go wspierać.

Mariusz Wcisło: Moje działania to:
- wzmacnianie kompetencji zawodowych uczniów szkół średnich oraz studentów PPWSZ poprzez wzmacnianie relacji na linii nauka – biznes. Uczniowie nabieraliby kompetencji przydatnych na obecnym, dynamicznym rynku pracy, natomiast pracodawcy mieliby okazję wyłapać potencjalnych przyszłych pracowników w swoich firmach. Jest to istotne w szczególności z perspektywy problemów ze znalezieniem obecnie pracowników o odpowiednich kompetencjach oraz odpływem młodzieży z terenu powiatu do większych ośrodków (Kraków, Katowice, Warszawa). Na dzień dzisiejszy, uczniowie opuszczając mury szkoły, wychodzą wyposażeni w wiedzę teoretyczną, która w dużym stopniu nie ma żadnego zastosowania w życiu zawodowym. Jak zrealizować ten cel? Poprzez koordynację i nadzór nad zawiązywaniem odpowiednich umów na linii szkoły – przedsiębiorstwa, gwarantujących realizację dodatkowych praktyk (obejmujących nie tylko uczniów techników czy szkół branżowych), udostępnianie odpowiednich zasobów przez starostwo dla prowadzenia akademii biznesowych z zakresu m.in. finansów, marketingu, technologii produkcji.

- wzmocnienie rywalizacji sportowej młodzieży, poprzez przywrócenie regularnych, międzyszkolnych rozgrywek sportowych w najpopularniejszych dyscyplinach w regionie.

- zadbanie o odpowiednią współpracę na linii Miasto Nowy i gminy ościenne Targ – Powiat Nowotarski, w szczególności w obszarze promocji regionu oraz utrzymania i rozbudowy infrastruktury na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Nowy Targ

- odpowiednie kształtowanie polityki budżetowej powiatu (uczestnicząc w pracach Komisji Budżetowej), w szczególności opiniowanie programów i rozwiązań od strony finansowanej, analizowanie i ocena wydatków i dochodów powiatu, zapewniając jak największą efektywność wydatkowania pieniędzy publicznych

- zwiększenie transparentności - informowanie za pomocą mediów społecznościowych o bieżących planach rozwojowych oraz uchwałach Rady

Szymon Fatla: - Dodałbym jeszcze w zasadzie jeden punkt, zbliżony do projektów Mariusza. Chciałbym, by Miasto zaczęło rzetelniej informować mieszkańców poprzez Internet o swoich działaniach. W tym momencie mamy stronę internetową pamiętającą jego początki i profil facebookowy informujący głównie o miejskich imprezach. Mieszkańcy powinni dostawać konkretne, dobrze podane informacje nt. budżetu miasta, wydatków, działań, inwestycji w formie np. infografik. Nie kierujmy się tylko urzędniczą logiką i suchymi przepisami tylko wyjdźmy z informacją do ludzi, tak by czyli, że traktuje się ich poważnie nie tylko podczas kampanii wyborczej...

Wrócicie do Nowego Targu czy będziecie "radnymi z doskoku"?

Szymon Fatla: Ja jestem mieszkańcem Nowego Targu cały czas i chce również w Radzie Miasta zawalczyć o to, by młodzi ludzie mieli przed sobą dobrą przyszłość na Podhalu.

Mariusz Wcisło: Jestem mieszkańcem powiatu nowotarskiego. Pracuje w Krakowie od poniedziałku do piątku, ale mam mega elastyczny tryb pracy, wiec nie mam problemów z pojawianiem się tutaj w tygodniu. Doskonale zdaję sobie sprawę z obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego, więc pomimo szeregu obowiązków zawodowych, będę robił wszystko, aby sprawować mandat aktywnie.

rozmawiała Sabina Palka

23.09.2018 / 11:16

Letnie skoki narciarskie w Zakopanem (zdjęcia)

ZAKOPANE. W ramach Pucharu Kontynentalnego w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi rozgrywany jest Puchar Solidarności. W sobotnim konkursie indywidualnym wystartowało 65 zawodników w tym aż 12 z Polski. Zwyciężył Austriak Stefan Huber,a najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł zajął dziewiąte miejsce.

Wczorajszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w Skokach Narciarskich z trudem został doprowadzony do końca. Wszystko przez awarię urządzenia podającego wodę na tory. Zawodnicy oraz kibice ponad godzinę czekali, aż usterka zostanie naprawiona.

Nocny konkurs skoków wygrał Austriak Stefan Huber oddając skoki na 137,5 i 138,5 m. Drugie miejsce zajął Killiana Peiera ze Szwajcarii, a na najniższym stopniu podium stanął Niemiec Moritz Baer. Najlepszy z Polaków, Aleksander Zniszczoł oddając skoki na odległości 133,5 oraz 127 m zajął dziewiąte miejsce.

Dziś kolejna tura skoków.

ms/ zdj. Marcin Szkodziński

 
23.09.2018 / 09:00

Osiedle Willowa w Nowym Targu (artykuł sponsorowany)

Domki na Osiedlu Willowa pną się coraz szybciej do góry. Poniżej artykułu można obejrzeć aktualne zdjęcia oraz film pokazujący wykonanie szalunków przy zastosowaniu form fundamentowych TASSU o których pisaliśmy w sierpniu.

[YOUTUBE]N2apqHDXgHw[/YOUTUBE]

Willowa to nowoczesne i widokowe osiedle w Nowym Targu, gdzie wciąż jeszcze możesz zamieszkać. Odwiedź stronę osiedla www.osiedlewillowa.pl i dowiedz się więcej szczegółów lub po prostu przyjedź i zobacz na własne oczy jak powstaje jedno z najpiękniejszych osiedli w Nowym Targu.

Na tym etapie możesz jeszcze mieć wpływ na wykonanie i wykończenie domku.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Michał: tel. 695 587 997

22.09.2018 / 18:34

Debaty przedwyborcze w Nowym Targu i w Zakopanem

Chcesz poznać poglądy kandydatów na burmistrzów, ich program wyborczy i osobowość? Tygodnik Podhalański i Podhale24.pl zapraszają na debaty przedwyborcze, które odbędą się na niespełna tydzień przed wyborami w dwóch największych miastach Podhala.

Debata kandydatów na burmistrza Nowego Targu odbędzie się 15 października o godz. 18 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury. Natomiast dzień później - 16 października o godz. 18 w kinie Giewont - zaprezentują się kandydaci ubiegający się o urząd burmistrza Zakopanego.

W programie pytania od kandydatów, a także od publiczności.

r/

22.09.2018 / 12:25

Wypadek w Rdzawce. Zakopianka już przejezdna (aktualizacja)

Około południa na zakopiance w Rdzawce, w rejonie tzw. Sołtysiej Doliny, czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Sześć osób zostało rannych. Utrudnienia trwały do godz. 16. Aktualnie droga jest już przejezdna.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że z nieznanych przyczyn jeden z samochodów zjechał na zakręci na przeciwny pas i zderzył się czołowo z samochodem jadącym z naprzeciwka. Na miejscu strażacy zastali dużą plamę oleju - nie wiadomo, czy była tam przed wypadkiem i przyczyniła się do niego, czy też był to wyciek z któregoś z samochodów biorących udział w zdarzeniu. W akcji ratowniczej brało udział Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zabrało jednego z poszkodowanych do szpitala w Krakowie. Pięć pozostałych osób poszkodowanych w wypadku karetki przewiozły do szpitala w Nowym Targu. Ich stan nie jest znany.

Fot. Andrzej Wójcikiewicz

r/ zdj. Piotr Kuczaj

22.09.2018 / 12:20

Poranna wichura powaliła drzewa

Nad ranem przez nasz region przeszła silna wichura, której towarzyszył ulewny deszcz i burza. Miejscami podmuchy były bardzo silne. W Zubrzycy Górnej wiatr powalił drzewa na drogę Rajsztag.

- Do usunięcia z jezdni było aż 6 drzew, jedno z nich zerwało linię wysokiego napięcia - informuj strażacy z OSP Zubrzyca Górna, którzy dostali wezwanie do zajęcia się drzewami.

r/ źródło: OSP KSRG Zubrzyca Górna

22.09.2018 / 12:08

Ekipa filmu Broad Peak zakończyła zdjęcia na Podhalu (zdjęcia)

Przez cały tydzień ekipa filmowa kręciła ujęcia do filmu w Zakopanem oraz okolicach. Ostatnim miejscem zdjęciowym był Teatr Witkacego.

W piątek 21 września ekipa filmowa zakończyła zdjęcia na Podhalu do filmu Broad Peak. Piątkowy wieczór był także dniem, kiedy na plan filmowy mogli wejść dziennikarze, aby porozmawiać z aktorami oraz ekipą i zrobić kilka zdjęć. W główną rolę Macieja Berbeki wcielił się Ireneusz Czop, a żonę himalaisty zagrała Maja Ostaszewska.

Teraz przed ekipą filmową jedna z najtrudniejszych części, czyli ujęcia w Alpach. Ostatnie zdjęcia do filmu mają być kręcone wiosną nad Bałtykiem.

Film Broad Peak będziemy mogli obejrzeć w marcu 2020 roku.

ms/ zdj.Marcin Szkodziński

22.09.2018 / 10:47

Drążenie brakującego tunelu pod Luboniem Małym ruszy dopiero na przełomie roku

Na przełomie 2018 i 2019 roku, czyli z ponad rocznym opóźnieniem, ma rozpocząć się drążenie tunelu pod Luboniem Małym od strony Skomielnej Białej na odcinku drugim nowo budowanej drogi S7. Taką informację podał Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Pod Luboniem Małym, którędy poprowadzić ma najdłuższy w Polsce, bo dwukilometrowy tunel w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7, drążone są obecnie trzy otwory - dwa od strony północnej i jeden od południowej. Wiercenie czwartego miało rozpocząć się rok temu, ale prace wstrzymano ze względu na osuwisko, które uaktywniło się w rejonie planowanego wjazdu. Plan robót zakłada, że z każdej strony wiercone miały być po dwa otwory, które z czasem miały się połączyć. Zrealizowany od został w 75%. Na trzech z nich roboty przebiegają zgodnie z planem.

Podczas czwartkowego spotkania przy kościółku na Obidowej z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, który brał udział w podpisaniu umowy na budowę dwupasmówki z Chabówki do Nowego Targu, dziennikarze pytali - kiedy w końcu ruszy drążenie ostatniego z otworów tunelu. - Dzisiaj głównym zadaniem jest zabezpieczenie osuwiska. A jest to zadanie bardzie trudne. Są już ekspertyzy, wiadomo jak to zrobić i wykonawca przygotowuje się do tego przedsięwzięcia - powiedział, ale o przedstawienie szczegółów poprosił dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasza Pałasińskiego.

On z kolei uspokajał, że choć prace nie przebiegają według pierwotnego planu, to na razie wszystko wskazuje na to, że roboty zakończą się w terminie. - Na razie jesteśmy w czasie - mówił. - Jeśli chodzi o przygotowania do wiercenia tego ostatniego tunelu, to już rozpoczęliśmy przygotowania do zabezpieczenia osuwiska i będzie ono zabezpieczone jeszcze w tym roku. Myślę, że drążenie tunelu rozpocznie się na przełomie roku - dodał.

Dyrektor poinformował też, że oba tunele od strony północnej mają już po kilometrze długości, natomiast tunel od strony Skomielnej Białej 200 metrów.

Na zdjęciu aktualny widok na portal południowy - tunel po lewej stronie ma już 200 metrów głębokości, budowa prawego wciąż nie ruszyła.

r/

22.09.2018 / 10:20

Szczawnicka szkoła muzyczna w nowej siedzibie (zdjęcia)

W Państwowej Szkole Muzycznej w Jaworkach miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Towarzyszyło jej uroczyste otwarcie nowej siedziby szkoły, która teraz będzie się mieściła w budynku dawnej szkoły podstawowej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele w Jaworkach celebrowaną przez proboszcza Tadeusz Wojciechowskiego oraz ks. Grzegorza Salamona. Następnie goście przeszli do nowego budynku szkoły, gdzie miało miejsce uroczyste otwarcie, przemówienia i gratulacje. Nie mogło zabraknąć także występów artystycznych w wykonaniu uczniów szkoły i Aleksandry Hurkały - laureatki wielu konkursów pianistycznych, wychowanki szczawnickiej placówki.

Do niedawna uczniowie szkoły muzycznej I stopnia uczyli się w starym budynku przy ulicy Jana Wiktora w Szczawnicy, jednak zniszczony, wiekowy budynek nie nadawał się już do użytkowania. Tymczasowo nauka gry na instrumentach i nauka śpiewu została przeniesiona na 5 lat do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy. 

- Ulokowanie w Jaworkach Szkoły Muzycznej to dobre rozwiązanie. Dla niektórych rodziców może trudniejsze logistycznie, ale większość i tak podwozi dzieci do szkoły, więc z tym nie powinno być problemu. Po remoncie nauka gry na instrumentach będzie się odbywać w odpowiednich warunkach w salach specjalnie do tego przystosowanych. Do Szkoły Muzycznej uczęszczają dzieci zarówno ze Szczawnicy, z Jaworek, Szlachtowej, a także z Krościenka a nawet z Grywałdu. Myślę, że w Jaworkach będą się czuć dobrze i komfortowo - uważa burmistrz Niezgoda.

Na piątkową uroczystość przybyli m.in. poseł Anna Paluch, senator Jan Hamerski, senator Stanisław Hodorowicz, członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki, burmistrz MiG Szczawnica Grzegorz Niezgoda, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Zachwieja, szczawniccy radni, sołtys Jaworek Bożena Solecka oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

oprac. JD, na podst. FB Grzegorza Niezgody

21.09.2018 / 19:33

Rozmowy o gazie w Zakopanem

W Zakopanem Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła kampanię społeczną pod hasłem "Przyłącz się, liczy się każdy oddech". Przedstawiciele spółki rozmawiali też o walce ze smogiem i o gazyfikacji miasta.

Zakopane jako pierwsze z 21 wytypowanych miejscowości otrzymało od PSG profesjonalne urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń atmosfery. Dane pomiarowe stężenia pyłów w atmosferze będą udostępnione na stronach urzędów gmin.

Umowę w tej sprawie podpisał starosta Piotr Bąk. Z kolei burmistrz Leszek Dorula podpisał list intencyjny o współpracy w zakresie gazyfikacji miasta.

Smog to poważny problem w miejscowościach i gminach na południu Polski. Zanieczyszczenie powietrza powoduje choroby płuc i dróg oddechowych, alergie, stany zapalne układu krążenia i miażdżycę. Zwiększa ryzyko zawału serca, przyczynia się do rozwoju nowotworów i według badań skraca średnią długość życia o ponad 2 lata.

– Działania na rzecz walki o czyste powietrze podejmujemy w całej Grupie Kapitałowej PGNiG. Poprzez nasze kampanie chcemy edukować społeczeństwo i zachęcać do korzystania z ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny – powiedział Radosław Bartosik, wiceprezes Zarządu PGNiG SA.

Marian Żołyniak, p.o. Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa, powiedział podczas prezentacji założeń kampanii, że PSG aktywnie włącza się w realizację rządowego programu „Czyste powietrze”. Systematyczna rozbudowa sieci dystrybucji daje możliwość korzystania z gazu ziemnego mieszkańcom tych gmin, którzy dotychczas musieli ogrzewać domy innymi, znacznie mniej ekologicznymi rodzajami paliw.

Obecna na konferencji poseł Anna Paluch podkreśliła, że przed kilkoma dniami rząd przystąpił do realizacji programu „Czyste powietrze”, a w ciągu najbliższych dziesięciu lat na proekologiczne inwestycje Polska przeznaczy 103 miliardy złotych.

Starosta Powiatu Tatrzańskiego Piotr Bąk wyjaśniał z kolei, że samorządy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie gazyfikacji. Niestety problemem w rozwoju sieci są procedury administracyjne, które powinny się zmienić.

Także burmistrz Zakopanego Leszek Dorula zapewnił, że miasto będzie efektywnie współpracować z Polską Spółką Gazownictwa i ułatwiać realizację wszelkich inwestycji, czego potwierdzeniem było podpisanie listu intencyjnego.

- Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. Wiemy jak wiele zależy od samorządów i dlatego wychodzimy tym oczekiwaniom naprzeciw. Wiemy także, jak te działania są ważne dla Zakopanego. Dlatego łączyliśmy modernizację dróg z rozbudową sieci gazowej, nawet w takich miejscach, gdzie jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Przykładem są Chłabówka Górna, Harenda, Króle, Zwijacze i Gubałówka. Generalny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził ostatnio, że jesteśmy liderem wśród miast, które redukują zanieczyszczenie i jeśli nadal tak dobrze nam pójdzie, to problem zniknie, a nawet będziemy mogli stać się uzdrowiskiem - podkreślał Burmistrz dziękując za zaangażowanie rządowi i parlamentarzystom, a mieszkańców i właścicieli nieruchomości prosząc o współpracę, aby sieć docierała do kolejnych rejonów miasta. Podczas konferencji zaprezentowane zostały właśnie kolejne plany jej rozwoju.
– Palenie drewna i innych paliw stałych oraz śmieci stanowi przyczynę emisji do powietrza pyłu i innych szkodliwych substancji np. rakotwórczego benzopirenu. W przypadku korzystania z gazu ziemnego te substancje praktycznie nie powstają, a do powietrza emitowane są niemal wyłącznie dwutlenek węgla i woda – powiedział podczas konferencji prasowej dr hab. Artur Badyda, kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Jak dodał, korzystanie ze starych pieców i kotłów sprawia, że zanieczyszczenia trafiają nie tylko na zewnątrz, ale również do samych ogrzewanych pomieszczeń, narażając tym samym życie i zdrowie mieszkańców.

Wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania domów to nie tylko poprawa jakości powietrza, ale również brak konieczności codziennego rozpalania paleniska, dbania o dostawy paliwa, wygospodarowania miejsca na składowanie zapasów paliwa czy też zagospodarowania popiołu powstającego po spaleniu.

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency) „Air Quality in Europe 2017” z powodu przekroczenia ilości pyłu zawieszonego w powietrzu w Polsce każdego roku umiera przedwcześnie około 46 tysięcy osób, a blisko 3 tysiące z powodu nadmiaru tlenków siarki i ozonu w powietrzu.

21 września mieszkańcy Zakopanego mogli bezpłatnie zbadać płuca w specjalnym spirobusie na Placu Niepodległości , a eksperci Polskiej Spółki Gazownictwa informowali, jak bezpłatnie można aktywować nieczynne przyłącze gazowe.

Partnerami kampanii PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH są: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Politechnika Warszawska.

Źródło: UM Zakopane, oprac.r/ zdj. Piotr Korczak

21.09.2018 / 16:00

GOPR z nowym skuterem śnieżnym

Grupa Podhalańska GOPR otrzymała dotację na zakup nowego skutera śnieżnego z przeznaczeniem dla sekcji na Długiej Polanie w Nowym Targu.

Burmistrz Grzegorz Watycha spotkał się z Mariuszem Zaródem, naczelnikiem GOPR i kierownikiem sekcji operacyjnej Marianem Maciejem Maślanką. Tematem spotkania była rozmowa na temat bezpieczeństwa w górach, problemów z jakimi boryka się GOPR i pomysłów na ich rozwiązanie. Podczas spotkania doszło do podpisania umowy o przyznaniu dotacji na zakup nowego skutera śnieżnego, który będzie stacjonował w stacji na Długiej Polanie.

W roku ubiegłym burmistrz przekazał goprowcom kluczyki do nowego quada, który brał już udział w wielu akcjach. Obydwa zakupy są pokłosiem realizacji pomysłów mieszkańców stolicy Podhala, zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

Źrodło: UM Nowy Targ, oprac. r/fot. Zbigniew Krauzowicz

21.09.2018 / 15:52

Obywatelka Mołdawii zatrzymana w Nowym Targu

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w Nowym Targu do kontroli osobowego volkswagena. Podróżowała nim obywatelka Mołdawii, która figurowała w bazach danych, jako osoba niepożądana w Polsce.

21-letnia kobieta już dwukrotnie miała orzeczony zakaz wjazdu na terytorium Polski - za naruszenie przepisów pobytowych. Tym razem, chcąc pojechać do krewnych przebywających w Niemczech, mimo obowiązujących zakazów wjazdu, cudzoziemka wjechała do Polski przez Słowację.

Za złamanie obowiązującego zakazu wjazdu do Polski kobieta została zatrzymana. Orzeczono wobec niej 5-letni zakaz wjazdu – tym razem do wszystkich krajów strefy Schengen. Kobieta została umieszczona w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie oczekiwać na deportację.

oprac. r/ źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

23.09.2018 / 18:20

Kandydat na drzewie

"Czy to jest odpowiednie miejsce na plakaty wyborcze, bo moim zdaniem to raczej nie powinno się niszczyć drzew" - pisze nasz Czytelnik.

Na nadesłanym zdjęciu widnieją materiały wyborcze jednego z kandydatów na wójta Gminy Czarny Dunajec.

opr. s/

23.09.2018 / 17:26

Rowerowe zawody Joy Ride na Harendzie (zdjęcia)

Trzydniowe zawody przyciągnęły rekordową ilość zawodników do Zakopanego. Każdy dzień, to także inny wyjątkowy wyścig.

– W piątek, w KÄRCHER Dual Slalom wystartowało 160 zawodników, czyli zdecydowanie więcej niż rok temu. W zjazdach startuje ponad 220 osób. Najbardziej cieszy fakt, że startują całe rodziny, czyli pan, pani i młoda latorośl – mówi Szymon Syrzistie, Joy Ride.

Piątkowy wieczór zawodnicy spędzili na zmaganiach w jeździe równoległej, w której wygrywał zawodnik, który jako pierwszy minął linię mety.

W sobotę od rana zawodnicy trenowali zjazdy, aby po zachodzie słońca rywalizować w jedynych w Polsce nocnych zjazdach Downhill. Przed finałami zjazdów odbyły się konkury na najlepszy skok oraz najlepsze przebranie zawodników.

Niedziela, to także moc atrakcji i wyjątkowy na skalę świata wyścig bez łańcucha. - Zawodnicy będą jechać jak sama nazwa wskazuje bez napędu. Wygrywa oczywiście ten, kto zjedzie najszybciej. Jest to konkurencja, w której liczą się umiejętności techniczne, czyli jak będą hamować, to też nie będą mieli jak przyspieszyć. Ten kto wykona najbardziej płynny przejazd, ten wygrywa – zaznacza Szymon.

ms/ zdj. Marcin Szkodziński

23.09.2018 / 14:16

Pokłosie III międzynarodowego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego Niedzica 2018 (zdjęcia)

FRYDMAN. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym została zorganizowana wystawa poplenerowa dzieł artystów, którzy przez dwa tygodnie przebywali na terenie Spisza w ramach „III międzynarodowego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego Niedzica 2018”.

Artyści: Edyta Brzyżek, Zygmunt Kłosowski, Leszek Kuchniak, Krzysztof Ludwin (gościnnie), Jan Zenon Majczak (komisarz pleneru), Lidia Olszyna-Mikołajczak, Anna Pustelniak-Kuchniak, Krystyna Rudzka-Przychoda, Teresa Szafrańska, Vira Ustianska-Tkacz, Marta Wasilczyk, Krzysztof Wasilczyk, Anita Werner, Krzysztof Wasilczyk (dokumentacja fotograficzna) zaprezentowali publiczności ponad 50 dział malarskich i kilka rzeźb.

Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły Piotr Wojtaszek, zaś oficjalnego otwarcia wystawy dokonali: komisarz pleneru Jan Zenon Majczak i wójt gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz.

- Wybór miejsca wystawy okazał się bardzo trafny, na wernisaż przybyli przedstawiciele władz samorządowych i najbardziej aktywni kulturowo mieszkańcy Frydmana. Zdecydowanie najliczniejszą grupę zwiedzających stanowili nauczyciele miejscowych szkół. Dzieła, których najczęstszym motywem jest krajobraz Spisza i Jeziora Czorsztyńskiego, będą jeszcze kilka razy prezentowane na wystawach organizowanych w kilku miastach Polski południowej - podsumowuje Piotr Wojtaszek.

mat. pras. oprs. s/ zdj. Krzysztof Wasilczyk

23.09.2018 / 11:40

Posiady z dr. Bronisławem Orawcem (zdjęcia)

W Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie odbyły się Jubileuszowe XXV Posiady z dr Bronisławem Orawcem. W programie spotkania dominowały akcenty związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W części artystycznej wystąpiły zespoły: „Regle” z Poronina pod kierownictwem Marii Dawidek oraz Zespół „Holeviaters” z solistką Anną Malaciną Karpiel.

Na spotkaniu zgromadziło się liczne grono przyjaciół dr Bronisława Orawca, przedstawiciele różnych zawodów i funkcji, profesorowie, ministrowie i samorządowcy.

Dr Orawiec we wczesnych latach 70-tych był stażystą lekarza zakładowego w Szpitalu w Zakopanem. Po wyjeździe do USA pracował jako kardiolog, dziś jest naczelnym i honorowym lekarzem Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Okazało się, że w jego środowisku lekarskim jest dużo osób wcześniej związanych ze sportem. Postanowił założyć Polonijny Klub Sportowy „Bronek”. Stało się to 22 stycznia 1992 roku w Chicago. Klub działa bardzo dynamicznie w dyscyplinach: narciarstwo zjazdowe i tenis ziemny. Dr Orawiec organizuje corocznie zawody w tych dyscyplinach w USA, Europie i Polsce. Po zakończeniu posiadów w Gminnym Ośrodku Kultury, dr Orawiec zaprosił wszystkich na dalszą część spotkania i tradycyjny poczęstunek w Karczmie „U Bacy” w Poroninie.

źródło: organizatorzy, opr.s/

22.09.2018 / 14:25

Śnieg pobielił szczyty Tatr

Na Podhale przyszło ochłodzenie, a wraz z nim deszcz i śnieg, który oprószył szczyty Tatr.

Jak informują synoptycy, w najbliższych dniach opady mogą się powtórzyć.

r/

21.09.2018 / 19:28

Remont ulicy Podhalańskiej (zdjęcia)

ZAKOPANE. Trwa remont ulicy Podhalańskiej. Mieszkańcy drogi, która prowadzi do nowego cmentarza, doczekają się wreszcie chodnika oraz nowej nawierzchni drogi.

pk/ zdj. Piotr Korczak

21.09.2018 / 17:51

Przejścia nie ma - stoi samochód

NOWY TARG. Kierowca, który tak parkuje, musi się liczyć z tym, że ktoś inny zrobi mu zdjęcie. Przechodniów szczególnie drażnią samochody, które zastawiają przejście i zmuszają do zejścia na ulicę.

Zdjęcie otrzymaliśmy od czytelnika. Zostało wykonane na ulicy Długiej.

r/

21.09.2018 / 16:08

Historia nowotarskiego modelarstwa lotniczego, to historia pasji Tadeusza Wiśniowskiego (zdjęcia)

W Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy „Historia Modelarstwa na Podhalu w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”.

Historia modelarstwa lotniczego w Nowym Targu ma bardzo długą historię, z którą nierozerwalnie związana jest osoba, która poświęciła wiele lat swojego życia modelarstwu. Modelarstwo lotnicze to właściwie całe życie Tadeusza Wiśniowskiego. W swoich pracowniach spędzał praktycznie całe dnie od rana do późnej nocy, poświęcając swój czas i energię modelarstwu oraz organizacji zawodów. Jego podopieczni wyjeżdżali na przeróżne zawody zagraniczne, na których odnosili liczne sukcesy.

Podczas wernisażu wystawy można było obejrzeć zdjęcia, kroniki, dyplomy, medale i puchary opowiadające historię modelarstwa w Nowym Targu.

W wernisażu wzięli udział wicestarosta Władysław Tylka, burmistrz Grzegorz Watycha, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Tadeusz Watycha oraz koleżanki i koledzy pana Tadeusza ze szkolnej ławki, jego uczniowie i wychowankowie.

Na zakończenie były gratulacje, podziękowania, wręczenie prezentów, a zebrani goście odśpiewali wzruszonemu Tadeuszowi Wiśniowskiemu „Sto lat”.

Źródło: PCK, oprac. r/ zdj. Szymon Pyzowski

21.09.2018 / 11:56

Leżaki z widokiem na Tatry (zdjecia)

Na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem pojawiły się drewniane leżaki. Nowe
miejsce odpoczynku od razu zyskało popularność wśród spacerowiczów.

pk/zdj. Piotr Korczak

20.09.2018 / 15:38

20. most w gminie Jabłonka otwarty (zdjęcia)

Uroczyście otwarty i oddany do użytku został most do osiedla Wywiołówka w Zubrzycy Górnej.

Po przecięciu wstęgi ks. proboszcz Jan Kołodziej odmówił modlitwę i poświecił obiekt.

Most został wybudowany przez gminę Jabłonka.

Źródło: UG jabłonka, zdj. Łukasz Sowiński

 
20.09.2018 / 12:21

Grzechotnik w Niedzicy okazał się głupim żartem

Informacja podana przez jeden z lokalnych portali o niebezpiecznym wężu sfotografowanym w Niedzicy postawiła na nogi policjantów i urzędników.

Opublikowane zdjęcie jadowitego grzechotnika, rzekomo napotkanego na terenie jednej z posesji w rejonie zamku w Niedzicy, wywołało spore poruszenie, ale okazało się głupim żartem czytelnika. Poważnie do sprawy podeszli jednak policjanci. - Natychmiast został powiadomiony Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, który natychmiast wszczął procedurę postępowania w sytuacji kryzysowej, ponieważ ten gatunek węża jest bardzo groźny i ugryzienie przez grzechotnika może skończyć się śmiercią - relacjonuje mł. asp. Dorota Garbacz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. - Niedzica jest regionem odwiedzanym przez bardzo dużą liczbę turystów. Dlatego policjanci sprawdzili okoliczny teren przy zamku, rozpytywali na temat tej sytuacji również mieszkańców i osoby zwiedzające. Nikt nie widział węża słyszeli o „grzechotniku” z mediów.

Dopiero po jakimś czasie czytelnik przyznał, że wąż był odlewem gumowym prawdziwego grzechotnika. Mężczyzna poniesie jednak konsekwencje swojego żartu, bo policja wszczęła postępowanie przeciwko niemu. Kodeks wykroczeń "za wywołanie niepotrzebnej czynność informacją i wprowadzenie w błąd instytucję użyteczności publicznej i innego organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia", grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych.

oprac. r/ źródło: KPP Nowy Targ

20.09.2018 / 10:56

Piotr Majerczyk na turnieju dudziarzy

28 września z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, odbędzie się turniej dudziarzy.

W programie uroczystości znalazł się "Turniej dudziarzy". Na dudach podhalańskich zagra Piotr Majerczyk z Chabówki, a towarzyszyć mu będą syn i córka: Jan Majerczyk – dudy podhalańskie, basy oraz Maryna Majerczyk – skrzypce prym, dudy podhalańskie, śpiew. Zmierzy się on z Tomaszem Kicińskim, kierownikiem kapeli dudziarskiej "Manugi".

Źródło: organizatorzy, oprac. r/

20.09.2018 / 10:38

Promocja albumu o zakopiańskim malarstwie na szkle

W świetlicy Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się promocja albumu „Zakopiańskie malarstwo na szkle. Zdzisław Walczak. Marta Walczak Stasiowska.”

Spotkanie z autorką wypełnione było ciekawymi opowieściami o jej życiu, rodzinie, i o etapach dojrzewania jako artystki. Dr Małgorzata Wnuk z Czerwonego Dworu w Zakopanem wraz z dr Magdaleną Kwiecińską z Muzeum Tatrzańskiego uszczknęły rąbka tajemnicy o kulisach powstania pięknego, interesującego, a nawet bajkowego albumu.

Źródło: BCK, oprac. r/

19.09.2018 / 13:17

Pomnik "Nieznanych Żołnierzy" na 100-lecie niepodległości

Na cmentarzu parafialnym w Rabce-Zdroju odsłonięto pomnik-nagrobek poświęcony nieznanym żołnierzom, poległym w czasie II wojny światowej, który powstał z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pomnik został sfinansowany z pieniędzy zbieranych podczas dorocznej Kwesty Rabczańskiej, organizowanej we Wszystkich Świętych w Rabce-Zdroju od 2015 roku. Inicjatorem budowy pomnika na wojennej mogile, był społeczny komitet na rzecz odnowienia mogił obrońców ojczyzny.

Pomnik poświęcił ks. proboszcz Paweł Duźniak z parafii św. Marii Magdaleny, a uroczystego otwarcia dokonali członkowie społecznego komitetu - Stanisław Kiersztyn, dyrektor Liceum Romera Marek Świder oraz posłanka Anna Paluch i burmistrz Ewa Przybyło.

r/

19.09.2018 / 13:10

Przyroda zwariowała - kwitną krokusy (zdjęcia)

Typowo wiosenny kwiat zakwitł tego roku po raz drugi. Kwitnące krokusy nasz czytelnik sfotografował w Pieninach, przy drodze z Czorsztyna do Sromowiec.

Kwiaty sfotografował nasz czytelnik Michał Batkiewicz.

oprac. r/

 
19.09.2018 / 12:19

To już koniec lata. Nadchodzi jesień

Do końca tygodnia na Podhalu będzie bardzo ciepło, a momentami upalnie. Na piątek synoptycy zapowiadają nawet 27°C. Jednak w weekend pogoda diametralnie się zmieni i to prawdopodobnie na stałe.

W sobotę przyjdzie nagłe ochłodzenie. Termometry pokażą maksymalnie 14°C, zachmurzy się i przyjdzie deszcz. Prognozy długoterminowe pokazują, że w tym tygodniu skończy się długie i ciepłe lato, a zacznie jesień.

r/

19.09.2018 / 11:58

Wieża Wodna otwarta, ale popołudniami i w weekendy jest nieczynna

NOWY TARG. Otwarta kilkanaście dni temu, po gruntownym remoncie Wieża Wodna - to nowe miejsce na mapie Miasta, będące w założeniu kolejną atrakcją turystyczną Nowego Targu. Niestety w weekendy budynek jest zamknięty. - To się wkrótce zmieni - obiecuje dyrektor MOK Bolesław Bara.

Czytelnicy skarżą się, że godziny otwarcia obiektu są dość niefortunne.

Zabytkowy budynek z przełomu XIX i XX wieku, który służy za miejsce prezentacji historii kolei na naszym terenie, zwiedzać można co drugi dzień w godzinach 10:00 - 13:00.- To przejściowa sytuacja. Na razie dyżury pełnią tam pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury. Podany jest nasz numer telefonu, wiec gdy są osoby chętne do zwiedzenia wieży - wystarczy zadzwonić i my obiekt udostępnimy. Ale jak mówiłem, to przejściowa sytuacja. Wkrótce to się zmieni. Po to ten budynek został otwarty, by ludzie mogli z niego korzystać i zwiedzać. Dlatego w planach jest zaangażowanie osoby, znawcy tematyki kolejnictwa, która będzie także w weekendy służyć swoją wiedzą i oprowadzać po obiekcie - zapewnia dyrektor MOK w Nowym Targu.

s/

 
19.09.2018 / 10:29

Piknik Rodzinny na Dolnej Równi Krupowej odwołany

ZAKOPANE. Zaplanowany na 22 września Piknik Rodzinny na Dolnej Równi Krupowej, z powodu niekorzystnej prognozy zapowiadającej załamanie pogody,
spadek temperatury i deszcz, został odwołany.

- Wkrótce poinformujemy o nowym terminie, na który zostanie przeniesiona organizacja pikniku - poinformował Urząd Miasta w Zakopanem.

oprac. r/

19.09.2018 / 09:29

Ławka poety w Szczawnicy

W Szczawnicy stanęła ławka poety Michała Słowika - Dzwona. To część zapoczątkowanej w tym roku inicjatywy mającej na celu upamiętnienie osób zasłużonych dla uzdrowiska.

Ławka stanęła na tzw. "Miedziusiu". Przypomina postać szczawnickiego poety i dramaturga, amatora samouka, uznawanego za najwybitniejszego poetę pienińskiego.

Postać i sama ławka została zrealizowana przez Marcina Lichosyta.

W przyszłości mają powstać ławki związane z postaciami Anny i Artura Wernerów, ks. Stanisława Wacha czy Maćka zza Ławy.

Źródło: UM Szczawnica, oprac. r/

18.09.2018 / 11:38

Bukowianie na Słowacji (zdjęcia)

Zespół Góralski „Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej wziął udział w XI Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Taki Sme” (Tacy jesteśmy)w Lewicach na Słowacji.

W dniach od 13 do 16 września, obok grup z Bośni i Hercegowiny, Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier, prezentował na festiwalowych scenach podhalańską kulturę.

Źródło: Bukowiańskie Centrum Kultury, oprac. r/

23.09.2018 / 22:00

Hokej: PHL: Wronka w głównej roli

"Szarotki" w okrojonym składzie, bez Koskiego, Moksunena i Wielkiewicza, udały się do siedziby aktualnego wicemistrza kraju. Ci, którzy oczekiwali fajerwerków w wykonaniu medalistów poprzedniego czempionatu, musieli być zawiedzeni.

23.09.2018 / 20:00

Piłka nożna: Klasa A: Hat trick Łukaszczyka (+zdjęcia, tabela)

AKTUALIZACJA 5 (zdjęcia 2) Z 17 goli strzelonych w sobotę najwięcej, zdobył Łukaszczyk (Skalni). Ustrzelił hat tricka.

23.09.2018 / 20:00

Piłka nożna: V liga: Wierchy gromią Huragan. Potknięcie Jarmuty (zdjęcia + tabela)

AKTUALIZACJA 3 (zdjęcia) Kolejny koncert bramkowy na własnym boisku urządzili sobie zawodnicy Wierchów. Tym razem ich ofiarą padli gracze Huraganu, którzy musieli praktycznie całą drugą połowę radzić sobie w dziesiątkę. Niespodziewaną porażkę ponoszą gracze ze Szczawnicy, którzy zostali zneutralizowani w ofensywie przez beniaminka z Laskowej.

23.09.2018 / 20:00

Piłka nożna: IV liga: Udany debiut trenera. Szaflary deklasują faworyta! Lider skuteczny do bólu (+zdjęcia, tabela)

AKTUALIZACJA 3 Dunajec - Lubań, zdjęcia Grzegorz Hajnos debiutujący w roli trenera Lubania Maniowy poprowadził zespół do zwycięstwa. Maniowianie komplet oczek w dużej mierze zawdzięczają swojemu bramkarzowi, który w ostatniej minucie spotkania wybronił rzut karny. Co tu dużo mówić, druga połowa spotkania Szaflar z Barciczanką to prawdziwy majstersztyk w wykonaniu gospodarzy. Szaflarzanie nie dali dojść do słowa wyżej notowanemu rywalowi, dobijając go na dodatek w samej końcówce meczu. Zawodnicy Watry udali się na teren wiodącego prym w lidze Popradu, który przed tą kolejką posiadał imponujący bilans sześciu wygranych, jednego spotkania zwieńczonego remisem i żadnej porażki.

23.09.2018 / 19:00

Piłka nożna: Klasa B i C: Pojedynek Szarotek (zdjęcia + tabele)

AKTUALIZACJA 3 (zdjęcia) W pierwszym rozegranym spotkaniu B klasy doszło do starcia dwóch Szarotek, gospodarze z Rokicin Podhalańskich ulegli beniaminkowi z Chochołowa.

23.09.2018 / 18:00

Narty: Dwa miejsca na "pudle"

Piotr Żyła w sobotę znalazł się na drugim miejscu historycznych zawodów w rumuńskim Rasnovie. Nazajutrz na najniższym stopniu stanął Dawid Kubacki. Oba konkursy padły lepem Niemca Karla Geigera.

23.09.2018 / 15:00

Unihokej: Ekstraklasa mężczyzn: Pod górkę (+ zdjęcia)

Aktualni brązowi medaliści mistrzostw Polski od falstartu rozpoczęli nowy sezon. W sobotę przegrali, nazajutrz wzięli rewanż, ale i w tym meczu mieli wyraźnie pod górkę.

23.09.2018 / 12:00

Unihokej: MPJ: Snajperka Buczek

Od dwóch wygranych rozpoczęły ligowe zmagania juniorki MMKS Podhale.

23.09.2018 / 11:00

Hokej: PLHK: Podział punktów

Hokeistki Podhala rozpoczęły sezon od dwóch konfrontacji z Cracovią. W pierwszym meczu zgarnęły komplet punktów, w drugim, mimo lepszej gry, musiały przełknąć gorycz porażki.

22.09.2018 / 23:00

Hokej: II liga: Falstart Gazdy

Od porażki rozpoczęli zmagania hokeiści Gazdy na drugim froncie. Zapłacili słono za grę faul.

22.09.2018 / 18:00

Piłka nożna: III liga: Punkty są, ale? (+zdjęcia, tabela)

AKTUALIZACJA zdjęcia - Z kim wygrać jeśli nie "czerwoną latarnią"? - pytali kibice przed meczem, którzy już dość mają nierozstrzygniętych rezultatów. W dodatku ze słabymi rywalami.

21.09.2018 / 22:00

Hokej: PHL: Tanio skóry nie sprzedali

AKTUALIZACJA zdjęcia W byłej stolicy polskiego hokeja oczekiwania z osobą nowego szkoleniowca są ogromne. Nikt oficjalnie nie chce przyznać, z otoczenia drużyny, ale aspiracje sięgają "pudła".

20.09.2018 / 21:00

Piłka nożna: Tomasz Ligudziński odchodzi z Lubania Maniowy

Trener Tomasz Ligudziński zrezygnował z funkcji trenera IV - ligowego Lubania Maniowy.

20.09.2018 / 14:00

Hokej: Grać skuteczniej (skarb kibica + zdjęcia)

W najbliższy weekend startuje PLHK grupa B, w które wystąpią nowotarżanki. Przed tygodniem miały ostre przetarcie w mocno obsadzonym turnieju w Tychach.

19.09.2018 / 20:00

Piłka nożna: IV liga: Trudny wyjazd

Gracze Lubania Maniowy udali się do Limanowej aby rozegrać awansem mecz z 13 kolejki spotkań czwartej ligi.

19.09.2018 / 19:00

Hokej: Dokończą z Toruniem

Spotkanie Podhala z Energą Toruniem przerwane z powodu mgły zostanie dokończone.

19.09.2018 / 19:00

Sporty walki: Miła niespodzianka

W Bytomiu odbyły się eliminacje do MP młodzików w dżudo czwartej strefy obejmującej województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W sumie wystartowało ponad 200 zawodniczek i zawodników w rocznikach 2003-04.

19.09.2018 / 10:39

Puchar Szlaku Solnego 2018 zakończony (zdjęcia)

Dobiegła końca 14 edycja Pucharu Szlaku Solnego. W tym roku w zawodach wystartowało jeszcze więcej zawodników i zawodniczek, niż w roku ubiegłym, co jest ogromnym sukcesem organizatorów. Mają oni nadzieję, że kolejne edycje Pucharu Szlaku Solnego będą równie udane.

Sezon rozpoczął od zawodów o Puchar Prezesa Chochołowskich Term, Pana Stanisława Tyrały. Trasa różniła się od tej z roku ubiegłego a organizatorzy zapowiedzieli, że następne zawody odbędą się już na zupełnie nowej trasie. Dogodny termin i odpowiednia pogoda sprawiła, że do Chochołowa przyjechała ogromna rzesza zawodników nie tylko z Małopolski, ale także z innych województw, głównie śląskiego i łódzkiego. To tu rozpoczęła się walka o punkty do klasyfikacji generalnej.

Tylko tydzień dzielił zawodników od kolejnej eliminacji Pucharu Szlaku Solnego. Kapryśne Spytkowice przywitały kolarzy dobrą pogodą, która pod koniec zawodów zmieniła się gwałtownie w ogromną ulewę. Spowodowało to skrócenie niektórych wyścigów przez sędziów. Organizatorzy tej edycji podobnie jak w zeszłym roku zadbali o wyśmienite przygotowanie tras wokół stoku narciarskiego Beskid w Spytkowicach. Rewelacyjne trasy sprawiły, że mimo zmiennej pogody do zawodów zgłosiła się rekordowa w tym sezonie liczba kolarzy - około 220.

Kolejne trzy tygodnie dzieliło zawodników od eliminacji Pucharu Szlaku Solnego o Puchar Burmistrza Tuchowa. Zawody odbyły się w miejscowościach Siedliska (Zabiele) - Lubaszowa, które przywitały kolarzy lekko pochmurnym niebem. Pogoda nie odstraszyła ani zawodników ani kibiców, dla których przygotowano liczne atrakcje - między innymi konkurs plastyczny "Rowerowa rodzina zdrowo się trzyma", degustację lokalnych smakołyków a dla najmłodszych watę cukrową, lody oraz dmuchańce.

Pod koniec lipca kolorowy peleton kolarzy zawitał do Podwilka aby walczyć o Puchar Wójta Gminy Jabłonka. Organizacją wyścigu zajął się miejscowy klub kolarski "UKS Podwilk” oraz KZ LZS. Podczas tych zawodów równocześnie odbywały się Mistrzostwa Polski LZS i Mistrzostwa Małopolski.

W trzecią niedziele września odbyły się finałowe zawody z cyklu Pucharu Szlaku Solnego i Mistrzostwa Powiatowe Szkół. Do Rabki Zdroju przyjechało 180 zawodników, którzy zmagali się o Puchar Burmistrza Miasta Rabka - Zdrój Pani Ewy Przybyło.
Trasa ostatniej eliminacji okazała się bardzo wymagająca, a intesywne opady deszczu na kilka dni przed zawodami tylko zwiększyły jej trudność. Organizacją tej edycji zajął się Pan Remigiusz Zachara. Po zakończeniu wyścigów dokonano podsumowania klasyfikacji generalnej. Zwycięzcy otrzymali wspaniałe statuetki, a także nagrody rzeczowe, które ufundowali sponsorzy.

W imieniu dyrektora Pucharu Szlaku Solnego, Pana Czesława Kuczkowicza przekazujemy serdeczne podziękowania organizatorom poszczególnych edycji, wszystkim sponsorom a w szczególności zawodnikom, których nie brakowało na trasach tegorocznych wyścigów.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że w przyszłym sezonie również zawitacie na nasze trasy. A my dołożymy wszelkich starań, aby te zawody były coraz większym wyzwaniem dla wszystkich amatorów dwóch kółek. - dodają organizatorzy.

Wyniki klasyfikacji generalnej oraz poszczególnych eliminacji dostępne są na stronie www.pucharszlakusolnego.pl

mat. prasowe, zdjęcia Piotr Kuczaj

18.09.2018 / 20:00

Kolarstwo: Katarzyna Niewiadoma wygrała Tour de l?Ardeche

Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM) wygrała siedmioetapowy wyścig Tour de l?Ardeche (kategoria 2.1). Ostatniego dnia zmagań najlepsza okazała się Włoszka, Erica Magnaldi (Be Pink).

18.09.2018 / 14:00

Kolarstwo: Niewiadoma liderką!

Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce na szóstym etapie Tour de l?Ardeche i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu.


Fatal error: Call to a member function getElementsByTagName() on a non-object in /home/users/rajski/public_html/chicago24.pl/includes/function.php on line 437